Enter your keyword

Sertifikalarımız

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

İnsanlığı tehdit eden problemlerden birisi haline gelen çevre kirliliği, gelişen sanayileşmenin etkileriyle hayatlarımızı etkiler hale gelmiştir. İnsanlığın çevreye verdiği zararları azaltmak için çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal mevzuatların uygulanması günümüzde kaçınılmaz hale geldiği için Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından ISO 14001 serisi ile firmalara bir standart getirilmiştir.
ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Görülen ve görülemeyen iş kazaları inşaat sektörünün ve inşaat taşeronlarının en büyük yarası. Çalışanların tüm yönleriyle güvenlikli ve sağlıklı ortamlarda çalışması EFT Yapı Endüstri olarak bizim önceliklerimizin başında geliyor.

Bütün çalışma alanlarımızda Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan ve temel amacı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na uyuyor olmaktan gurur duyuyoruz.

(Kaynak: http://belgelendirme.ctr.com.tr/ohsas-18001-nedir.html)

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

İşverenlerimiz, çözüm ortaklarımız, müşterilerimizi hizmet kalitemiz ile memnun etmek,
Tedarikçilerimiz ve taşeronlarımızla birlikte karşılıklı güven ve işbirliği içinde çalışıyor olmak şirketimizin Kalite Politikalarının içerisinde yer alıyor. Bu politikanın işlerimize yansıması sonrasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almış olmaktan gurur duyuyoruz.